• پیام تبریک معاون آموزشی دانشگاه علوم بهزستی و توانبخشی به مناسبت روز
  • سرپرست جدید مرکز آموزشی و درمانی روانپزشکی رازی (امین آباد) معرفی شد
  • پیام تبریک معاون فرهنگی - دانشجویی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی به مناسبت روز « دانشجو »
  • پیام مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی بمناسبت روز « دانشجو »
  • پیام تبریک رئیس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی بمناسبت فرارسیدن روز « دانشجو » (16 آذرماه)
  • ۱۶ آذر، روز دانشجو گرامی باد
  • دانشجویان ترم اول کارشناسی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، با مبانی محیط زیست آشنا می شوند
اخبار دانشگاه

اطلاعیه ها

خدمات الکترونیکی
پیوندها