« به نام خالق یکتا »

    با ورود « ویروس کووید 19 » به کشورمان، و شیوع گسترده آن از ابتدای اسفندماه سال گذشته، تمامی فعالیت ها و تحرکات هموطنان تحت تاثیر قرار گرفت، تا در یک مبارزه جدی و رو در رو، آسیب های جانی و مالی ناشی از شیوع بیماری کرونا به حداقل ممکن برسد.

    نظام سلامت کشور با همکاری دیگر بخش های بدنه اجرایی حاکمیت، این بحران را مدیریت کرد و از طریق زیرمجموعه و مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور در خط مقدم مبارزه با این ویروس منحوس قرار گرفت. ویروسی ناشناخته که می تواند بسرعت منتقل شده و میزبان خود را به کام مرگ بکشاند.

    دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی نیز با توجه به حیطه فعالیت خود در سه حوزه سلامت « سلامت روانی، سلامت اجتماعی و توانبخشی »، از توان علمی و حرفه ای متخصصان و اعضای هیات علمی، برای پشتیبانی و محافظت از افراد در معرض آسیب بیماری کرونا و کاهش درد و آلام مبتلایان استفاده کرد و جزو اولین دانشگاه هایی بود که از ابتدای شیوع بیماری و با آگاهی ، حرکتی رو به جلو در عرصه های بهداشتی و درمانی، آموزشی و پژوهشی از خود نشان داد.

به امید روزی که بتوانیم با هماهنگی، همکاری و یکپارچگی میان تمامی اقشار جامعه، در مبارزه با ویروس منحوس کووید 19 پیروز شویم.

رئیس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی