صفحه اصلي > معاونت توسعه مديريت و منابع  > مدیریت بودجه > شرح وظایف اداره بودجه و پایش عملکرد 
چهارشنبه ٠٢ تير ١٤٠٠

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 17705
 بازدیدکنندگان آنلاین : 7

شرح وظایف اداره بودجه و پایش عملکرد
 

شرح وظایف اداره برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد

1- همکاری با دیگر واحدها در امر تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی آنها براساس برنامه های عملیاتی

2- مطالعه و اجرا طرح ساماندهی اتوماسیون برنامه ریزی عملیاتی

3- مطالعه و اجرا طرح ساماندهی اتوماسیون بودجه ریزی عملیاتی

4- نظارت و تطبیق قراردادهای منعقده واحدهای دانشگاهی با برنامه های عملیاتی و استراتژیک

5-  تنظیم و ارائه فرم های کمیسیون ماده 215 برنامه پنجم توسعه و ثبت اطلاعات در سامانه مربوطه

6- مشارکت در طراحی نظام برنامه ریزی جامع(استراتژیک) دانشگاه

7- جمع آوری و بررسی برنامه های میان مدت و کوتاه مدت واحدهای دانشگاهی در چارچوب برنامه استراتژیک دانشگاه

8- پیشنهاد وضع یا تجدید نظر در قوانین و مقررات و آئین نامه های داخلی در جهت رفع مسائل و مشکلات اجرایی دانشگاه و در راستای پاسخگوئی مدیران واحدهای تابعه

9-  شرکت در جلسات مناقصات در راستای تحقق برنامه ریزی عملیاتی واحدها

10-  مطالعه بخشنامه ها،موافقت نامه ها،دستورالعمل هاو آئین نامه ها و تطبیق آن با برنامه های استراتژیک و عملیاتی دانشگاه و طرح در جلسات مرتبط

11- مشارکت و تهیه برنامه های عملیاتی در امور مربوط به حوادث پیش بینی نشده

12- مطالعه قوانین بودجه و سایر قوانین و مقررات مالی و تطبیق برنامه های عملیاتی و استراتژیک با آنها و اظهارنظر در مورد نحوه اجرای آنها به مقام ذیربط

13- ابلاغ قوانین و مقررات و تصویب نامه و دستورالعمل ها در خصوص برنامه ریزی به واحدهای تحت پوشش

14- مرجع پاسخگوئی و رفع سئوالات و مشکلات واحدهای تابعه در خصوص برنامه ریزی عملیاتی

15- تعیین شاخص عملکرد و اهداف کمی مربوط به هر یک در سه دسته داده،ستاده و کیفی با همکاری گروه پلیش عملکرد

16- شناسایی و بازبینی فعالیت ها در حوزه های بهداشت،درمان،فوریت های پزشکی،آموزش و پژوهش در راستای تحقق اهداف برنامه استراتژیک دانشگاه

17- شناسایی و تعیین مراکز فعالیت و مراکز هزینه ها راستای تحقق اهداف برنامه استراتژیک دانشگاه

18- انتساب فعالیت ها به هر یک از واحدهای سازمانی

19- تهیه کتابچه فعالیت های دانشگاه

20- تهیه و بازنگری مدل های برنامه ریزی عملیاتی و استراتژیک

21- بازنگری برنامه های عملیاتی هر سه ماه براساس گزارش گروه پایش عملکرد

22- پیگیری و برگزاری دوره های آموزشی آشنایی با نظام بودجه ریزی عملیاتی برای مدیران واحدهای عملیاتی

23-بررسی و تحلیل علل عدم تحقق برنامه های عملیاتی

24-برگزاری جلسه تصویب برنامه عملیاتی واحدهای تابعه

25-اجرای فرآیند تصویب تفاهم نامه عملیاتی مطابق با برنامه عملیاتی

26- ابلاغ برنامه عملیاتی مصوب به واحدهای تابعه

27-اباغ برنامه استراتژیک مصوب دانشگاه به واحدهای تابعه

28- تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز بودجه تفضیلی سالیانه

29- بررسی شاخص های اماری موجود و بهبود آنها ماسبق با نیاز

30- بررسی زمینه ها و بسترهای مناسب پژوهش های بودجه ریزی عملیاتی و نظام نوین مالی

31- ارتباط با شبکه تحقیقات بین المللی سیاست گذاری مدیریت مالی سلامت و انتقال اطلاعات لازم به واحدهای زیر مجوعه دانشگاه

32- تهیه و به روز رسانی بانک تحقیقات در زمینه های نظام نوین بودجه ریزی و نظام نوین مالی در دانشگاه علوم پزشکی

33- اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در تمامی سطوح دانشگاه در استقرار و اجرای بودجه ریزی عملیاتی

34- تنظیم برنامه ها و برآورد نیازهای آموزشی کارکنان در راستای بودجه ریزی عملیاتی

35- بررسی نیازسنجی واحدها در طر های توسعه و ارائه پیشنهاد در اولویت بندی رفع نیازهای واحدها

36- ارزیابی پیشنهادات توسعه در واحدها و ارائه تحلیل های لازم و تطابق با برنامه عملیاتی و استراتژیک دانشگاه به تصمیم گیران

37- تدوین برنامه استراتژیک و برنامه عملیاتی دانشگاه با استفاده از تکنیک ها و روش های نوین "حسابداری میریت"

 

 

 

صفحه اصلي|فرم پرسش|نقشه سايت|تماس با ما

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences