شنبه ٢٩ خرداد ١٤٠٠

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 23434
 بازدیدکنندگان آنلاین : 5

شرح وظایف مدیریت امور مالی
 

1-تهیه و تدوین صورت های مالی موسسه از طریق نظارت مستمر بر عملیات امور مالی، محاسباتی، نگهداری و تنظیم حساب ها براساس آیین نامه، مقررات حاکم بر تحریر دفاتر و ضوابط مربوطه، صحت و سلامت آنها و تهیه گزارشات مالی مدیریتی.

2-اعمال نظارت براجرای قوانین ومقررات حاکم بر عملیات مالی موسسه و واحدهای اجرایی.

3-تبادل اطلاعات مالی موسسه حسب مورد با دستگاه های نظارتی قانون با هماهنگی رئیس موسسه (یا مقام مجاز از طرف ایشان).

4-نگهداری و تحویل و تحول وجوه نقدینه ها وسپرده ها و اوراق بهادار و نظارت بر وصول به موقع درآمدهای موسسه.

5-نظارت بر عملکرد مالی واحدهای اجرایی مستقل و غیر مستقل.

6-شناسایی و نگهداری حساب مقداری و ریالی اموال، ماشین آلات و تجهیزات و دارائی های موسسه.

7-اطلاع و کنترل کلیه تفویض اختیارات جهت امضاهای مجاز.

8-اجرای نظام نوین مالی براساس دستورالعمل های ابلاغی وزارت متبوع.

9-اجرای آن بخش از عملیات مالی موسسه که در چارچوب بودجه تفصیلی مصوب هیات امناء بر عهده مدیر امورمالی می باشد.

10-پیگیری و بروزرسانی مانده حساب های سنواتی

   دانلود فایل : Taarif_&_Kolliate_Mali.pdf           حجم فایل 233 KB
   دانلود فایل : 5sale.pdf           حجم فایل 2718 KB
صفحه اصلي|فرم پرسش|نقشه سايت|تماس با ما

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences