چهارشنبه ٠٢ تير ١٤٠٠

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 24888
 بازدیدکنندگان آنلاین : 8

قوانین و بخشنامه ها
 

قوانین و بخشنامه های این مدیریت را می توانید در ذیل دانلود نمائید:

   دانلود فایل : ابطال معافیت مشمولین استخدامی ایثارگران.doc           حجم فایل 108 KB
   دانلود فایل : قانون بازنشستگی جانبازان- معلولین-و مشاغل سخت.docx           حجم فایل 19 KB
   دانلود فایل : آئین نامه نحوه جذب هیات علمی.jpg           حجم فایل 332 KB
   دانلود فایل : قانون حمایت از حقوق معلولان.pdf           حجم فایل 885 KB
   دانلود فایل : saat_kar_banovan.pdf           حجم فایل 239 KB
   دانلود فایل : ائین_نامه_تسهیلا_مسکن_جانبازان_و.pdf           حجم فایل 556 KB
   دانلود فایل : بخشنامه شماره ١٠١ بازنشستگی           حجم فایل 430 KB
   دانلود فایل : تابعیت مضاعف کارکنان           حجم فایل 139 KB
   دانلود فایل : منتخب بخشنامه هیات علمی           حجم فایل 34 KB
   دانلود فایل : منتخب بخشنامه غیر هیات علمی           حجم فایل 44 KB
   دانلود فایل : سيستم الكترونيكي حضور وغياب           حجم فایل 485 KB
   دانلود فایل : فرم درخواست تمديد ماموريت آموزشي اعضاي هيات علمي           حجم فایل 15 KB
   دانلود فایل : فرم تسهيلات فرزندان هيات علمي           حجم فایل 81 KB
   دانلود فایل : تسهيلات فرزندان هيات علمي           حجم فایل 73 KB
   دانلود فایل : بخشنامه مرخصی زایمان           حجم فایل 62 KB
   دانلود فایل : بخشنامه انتقال ٨٩           حجم فایل 53 KB
   دانلود فایل : فرایند نقل وانتقال           حجم فایل 27 KB
   دانلود فایل : آیین نامه اجرایی نقل وانتقال           حجم فایل 1654 KB
   دانلود فایل : قانون خدمت پزشكان وپیراپزشکان           حجم فایل 85 KB
   دانلود فایل : آيين نامه استخدامي امور هيات علمي           حجم فایل 372 KB
   دانلود فایل : فرايند مشمولين طرح نيروي انساني           حجم فایل 40 KB
   دانلود فایل : فرايند حقوق وراث-ماده ٨٢ قانون استخدام كشوري           حجم فایل 41 KB
   دانلود فایل : فرايند بازنشستگي           حجم فایل 40 KB
   دانلود فایل : سوالات مرتبط با آموزش وتوانمند سازي           حجم فایل 295 KB
   دانلود فایل : دستورالعمل نظام آموزش وتوانمند سازي           حجم فایل 555 KB
   دانلود فایل : دانلود فرايندهاي مرتبط           حجم فایل 334 KB
   دانلود فایل : ضوابط اجرایی ارتقاءطبقه ورتبه شغلی وطبقه تشویقی           حجم فایل 1306 KB
صفحه اصلي|فرم پرسش|نقشه سايت|تماس با ما

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences