نظر سنجی اداره رفاهی
 رابطه استخدامی :عضو هیئت علمی
کارمند
 1. برگزاری مراسم دیدار نوروزی با هزینه 5 میلیون تومان :
 2. نوسازی محوطه و فضای فیزیکی دانشگاه، نقاشی و زیباسازی با هزینه 130 میلیون تومان :
 3. هرس، ترمیم و توسعه فضای سبز دانشگاه با هزینه 60 میلیون تومان :
 4. دو برابر شدن بودجه امور رفاهی کارکنان در سال 97 نسبت به سال 96 تا 5/3 میلیون تومان برای هر نفر :
 5. لزوم اقدمات مشابه با اهداف فوق از محل بودجه های خارج از شمول و درآمد اختصاصی در آینده :
 6. بهبود خدمات مدیریت پشتیبانی در حوزه نظافت عمومی و نگهداری تاسیسات :
 7. چنانچه نظر و پیشنهادی دیگر در این خصوص دارید، لطفاً ذکر فرمائید: :