چهارشنبه ٠٢ تير ١٤٠٠

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 9016
 بازدیدکنندگان آنلاین : 5

شرح وظایف
 

لینک کاری مرتبط برای کنترل ورود و خروج کارکنان: http:// io. uswr.ac.ir  

 

شرح وظایف کارشناس حضورو غیاب:

-دریافت مرخصی روزانه، ساعتی، بدون حقوق و مأموریت ها و ثبت در نرم افزار حضور و غیاب

-دریافت گزارش کارکرد ماهانه پرسنل  و اعضاء هیأت علمی به تفکیک حوزه های کاری

-بررسی مرخصی های استعلاجی و ارجاع مرخصی های بیش از 3 روز کارکنان به کمیسیون پزشکی دانشگاه

-تنظیم نامه های اخطار و کسرکار کارکنان و اعضاء هیأت علمی

-ثبت و برنامه ریزی شیفت های کاری کارکنان شاغل در مراکز و نگهبانان و بیمارستان رفیده

-ارسال گزارش کارکرد دانشجویان دکترا به مدیریت آموزشی دانشگاه

-تهیه فرم های گواهی کار ماهانه ستاد دانشگاه و مراکز به تفکیک و ارسال به معاونت ها جهت ثبت اضافه کار کارکنان و تایید گواهی کار و دریافت و ارسال به معاونت توسعه دانشگاه جهت پرداخت حقوق کارکنان

-ارسال نامه گواهی کار مأمورین شاغل در دانشگاه به مبداء محل خدمت آنان

-محاسه مانده پرسنل قراردادی رسمی و پیمانی و هیات علمی در ابتدای سال جدید

-نظارت بر حضور و غیاب مراکز و کنترل عملکرد رابطین حضور و غیاب مراکز و بیمارستانها

-ثبت اثرانگشت کارکنان جدید الورود و تنظیم کارت ورود و خروج دانشجویان و اعضاء هیات علمی جدید در سیستم حضور وغیاب دانشگاه و مراکز

 

فرآیندهای کاری مرتبط با وظایف:

ارتباط با شرکت نرم افزار حضور و غیاب در خصوص اشکالات دستگاهها و برنامه نرم افزاری

ارتباط مستمر با واحد IT دانشگاه

ارتباط مستمر با واحد آمار- بازنشستگی- احکام کارکنان و اعضاء هیات علمی طرحی

ارتباط مستمر با معاونتها و مراکز و بیمارستانها جهت تبادل اطلاعات، ارسال قوانین و بخشنامه های جدید مرتبط با وظایف کاری

ارتباط مستمر با واحد امور مالی و دریافت و پرداخت ها جهت هماهنگی در ارسال گواهی کارکرد ماهانه پرسنل وپرداخت حقوق و اضافه کار کارکنان.
 

 

صفحه اصلي|فرم پرسش|نقشه سايت|تماس با ما

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences