• نوزدهمین مجموعه اخبار برگزيده از مهمتـرين اخبار علمي و اجـرايي رسانه هاي همگاني منتشر شد
  • همایش توجیهی دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برگزار شد
  • گزارش تصویری از برگزاری همایش پیاده روی همگانی به مناسبت هفته تربیت بدنی
  • 26 مهر تا 2 آبان ، هفته تربیت بدنی گرامی باد
  • فصلنامه علمی پژوهشی
  • پیام ریاست دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی به مناسبت هفته
  • اولین کنفرانس
اخبار دانشگاه
خدمات الکترونیکی
پیوندها