• موزیک در خدمت بازتوانی بیماران سکته مغزی / ساخت بیوفیدبک یادگیری حرکتی بدون نیاز به رایانه در کشور
  • مدیر گروه آموزشی
  • سرپرست جدید مدیریت گروه آموزشی
  • سرپرست جدید مدیریت گروه آموزشی
  • باید وحدت فرماندهی در کنترل بلایای طبیعی و شرایط بحران داشته باشیم
  • رونمایی از پنج محصول فناورانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در نمایشگاه جانبی کنگره بین المللی فیزیوتراپی ایران
  • استقبال چشمگیر متخصصان شرکت کننده در کنگره فیزیوتراپی از تجهیزات تولیدی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
اخبار دانشگاه
خدمات الکترونیکی
پیوندها