• تاریخ آزمون های مصاحبه دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی رشته های دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی اعلام شد
  • جانشین رئیس پلیس راهور ناجا: یکی از عوامل مهم در مدیریت جامع حوادث ترافیکی ، شماره مشترک امدادی است
  • اولین تحقیق علمی در ارتباط با شماره ملی مشترک امدادی، در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی انجام شد
  • موضوع
  • 50 درصد سوء تغذیه کودکان ساکن در هفت استان کمتربرخوردار، بهبود یافته است
  • سند
  • اولین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره ملی آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان آغاز به کار کرد
اخبار دانشگاه
خدمات الکترونیکی