• کتابخانه الکترونیک دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، نیازهای آموزشی و تحقیقاتی دانشجویان و اساتید را از راه دور برآورده می کند
  • راهنمای « محافظت و نحوه مقابله با ویروس کرونا در افراد دارای ناتوانی و معلولیت »، پاسخگوی نیازهای معلولان و مراقبان آنان در قرنطینه خانگی است
  • برنامه ریزی مدیریتی بیمارستان روانپزشکی رازی برای سه مرحله از شرایط شیوع ویروس کرونا در جامعه، انجام شده است
  • دیدار شبانه رئیس و معاونان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با کادر درمانی بیمارستان روانپزشکی رازی و اعلام رضایت آنان از امکانات بهداشتی و درمانی لازم
  • پویش « کرونا، فرصتی برای همدلی با سالمندان » با هدف کاهش آسیب های روانی واجتماعی ناشی از شیوع کرونا بر قشر سالمندان، تشکیل شد
  • معاون درمان دانشگاه علوم بهزیستی از همکاران عضو کمپین « نذر تخصص » در پشتیبانی از خانواده ها در قرنطینه خانگی، قدردانی کرد
  • کمپین « مهر دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی » راهی برای حمایت از مدافعان سلامت در دانشگاه و بیمارستان روانپزشکی رازی
اخبار دانشگاه
خدمات الکترونیکی
پیوندها